Skip to main content

Slowly learning Japanese

 Subaru bouenkyou no Bācharu Dan, desu. ^-^

Comments